افغانستان از پاکستان به شورای امنیت شکایت کرد

افغانستان به دلیل پرتاب راکت پاکستان به ولایت کنر به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.

نگاه نو_ به گزارش خبرگزاری، افغانستان به دلیل پرتاب راکت پاکستان به ولایت کنر به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.

«عادله راز» نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل خواستار اقدامات لازم این شورا در راستای جلوگیری از پرتاب راکت به افغانستان شد.

مقامات افغانستان اعلام کردند که تنها در هفته گذشته پاکستان ۷۰۰ راکت به افغانستان پرتاب کرده است.

مقامات پاکستان اعلام کردند به دلیل فعالیت گروه های تروریستی در خاک افغانستان مجبور به این اقدام هستند