افغانستان از نگاه شاخص دموکراسی در رتبه ۱۴۳ قرار گرفت

شاخص دموکراسی در سال 2018 براساس مطالعات و تحقیقات گروه مجله اکونومیست بررسی و اعلام شد.

نگاه نو_ به گزارش خبرگزاری به نقل از اسپوتنیک، مجله اکونومیست جایگاه افغانستان را از نگاه شاخص دموکراسی در بین ۱۶۷ کشور دارای دولت مردم سالار در رتبه ۱۴۳ قرار داد.

این مجله می نویسد:- “در چهار کشور آسیای مرکزی: قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، رژیم های اقتدارگرا و دیکتاتوری باقی مانده است. در این کشورها اکثر رهبران حکومت برای چندین دهه در راس قدرت است. ما انتظار داریم که در سال های آینده بهبود نتایج این کشورها ناچیز نباشد؛ زیرا در هیچ یک از این کشورها امکان ایجاد حزب های مخالف سیاسی وجود ندارد “.

این مجله یادآور می شود، روسیه که در سال ۲۰۱۷ در رتبه ۱۳۵ بود در این سال به رتبه ۱۴۴ با کشور قزاقستان که در سال ۲۰۱۷ در رتبه ۱۴۱ بود، هم امتیار است و هر دو کشور در رتبه ۱۴۴ قرار گرفته اند.

در همین حال، کشور کوبا در رتبه ۱۴۲ و سوازیلند در رتبه ۱۴۱ قرار گرفته اند.

رتبه های نخست، دوم و سوم را به ترتیب کشورهای ناروی، آیسلند و سویدن و رتبه های آخر را به ترتیب کشورهای کنگو، سوریه و کوریای شمالی به خودشان اختصاص داده اند.

شاخص دموکراسی براساس میانگین پنج بخش اصلی شامل شیوه انتخابات و تکثرگرایی، کارایی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی ارزیابی می‌شود.

پیش از این افغانستان در سال ۲۰۱۷ در میان ۱۶۷ کشوری که وضعیت دموکراسی آنان بررسی شده بود، در جایگاه‌های ۱۴۹ قرار گرفته بود.

این فهرست، کشورها را مجله اکونومیست بر اساس وضعیت دموکراسی از بهترین تا بدترین وضعیت به چهار نوع دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، حکومت‌های بینابینی و حکومت‌های استبدادی تقسیم می‌کند. این فهرست نخستین بار در سال ۲۰۰۶ تهیه شد و سپس در سال‌های پس از آن به‌روزرسانی شد