افشای کمک های ملیونی به القاعده

یک شرکت برضمن نقض قوانین مالیاتی یک فیصد از عایدات خود را کمک به القاعده در افغانستان و پاکستان هزینه می‌کرد.

نگاه نو_ ساندی تایمز چاپ بریتانیا فاش کرد که یک شرکت لندنی ضمن نقض قوانین مالیاتی یک فیصد از عایدات خود را به کمک به القاعده در افغانستان و پاکستان هزینه می‌کرد.

براساس این گزارش، مجموع کمک‌ها که نزدیک به ۸۰ ملیون پوند تخمین زده شده است هزینه ساخت مکاتب، پایگاه‌های آموزشی و دیگر فعالیت‌ها برای این گروه تروریستی می‌شد.

ساندی تایمز افزود: تحقیقات سازمان استخبارات داخلی بریتانیا (ام آی ۵) نشان می‌دهد که برخی از این پول‌ها به اقامتگاه اسامه بن لادن در پاکستان پیش از حمله امریکا به این ماکن در سال ۲۰۱۱ فرستاده می‌شد.

این گروه از مردان بریتانیایی تشکیل شده که اصالتاً آسیایی استند اما به دلیل دستور محکمه از افشای نام آن‌ها خودداری می‌شود.

ساندی تایمز بدون نام بردن از از این شرکت خصوصی همچنین نوشت که این شرکت ارتباط نزدیک با بم گذاری لندن دارد که منجر به کشته شدن ۵۲ نفر شد.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که اعضای این شرکت در چندین نهاد دولتی بریتانیایی نیز نفوذ کرده و با برخی سیاسیون نیز در ارتباط بودند