افشاگر بدرفتاری جنسی در لوگر’ ناچار به ترک افغانستان شد

محمودی، کسی که بدرفتاری جنسی علیه دانش آموزان پسر در ولایت/استان لوگر را افشا ساخت، به دلایل امنیتی به بیرون از افغانستان رفته است.

نگاه نو_ موسٰی محمودی که در اواخر ماه عقرب سندهایی را در باره بدرفتاری جنسی علیه دانش آموزان پسر در ولایت لوگر منتشر کرد، دو هفته پیش همراه با خانواده و همکارانش به یکی از کشورهای همسایه افغانستان رفته است.

زمری فقیری رئیس موسسه مصونیت و کاهش خطر روز جمعه به خبرگزاری گفت که در انتقال او به یکی از کشورهای همسایه نهادهای جامعه مدنی همکاری کرده اند.

به گفته او، محمودی در هیچ کشوری پناهنده نشده و به‌گونه موقت به یکی از کشور‌های همسایه رفته است.

فقیری دلیل رفتن محمودی به بیرون از کشور را موجودیت تهدیدهای امنیتی عنوان می‌کند که به گفته او علیه محمودی، همکاران و خانواده‌اش وجود داشت.

او افزود: “چون تهدیدهای بسیار شدید علیه شان بود، حتٰی اعضای فامیل شان مورد بازجویی و لت‌و‌کوب قرار گرفته بودند، به‌خاطر حفظ جان شان ما مجبور شدیم به‌طور موقت از کابل به بیرون انتقال دهیم.”

در همین حال یک منبع امنیت ملی که نمی‌خواهد در گزارش از او نام گرفته شود به رادیو آزادی می‌گوید:”علیه محمودی تهدید وجود داشت. از همین خاطر برای چند روزی او را در امنیت ملی نگهداری کردیم.”

به گفته منبع امنیت ملی، پس از آنکه آقای محمودی به کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحویل داده شد نیز این نهاد متوجه امنیت او بود.

منبع امنیت ملی می‌افزاید که بقیه نهادهای امنیتی نیز مسئولیت داشتند تا متوجه امنیت او و همکارانش باشند.

موسٰی محمودی رئیس جامعه مدنی ولایت لوگر اواخر ماه عقرب سندهایی را به رسانه‌ها سپرد که بر اساس آن، اخیراً بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز پسر در شش مکتب در ولایت لوگر مورد سوء استفاده جنسی برخی معلمان مکتب قرار گرفته بودند.

پس از نشر آن گزارش در رسانه‌ها، ریاست امنیت ملی افغانستان او را بازداشت کرد و طی یک نامه خبری ادعا کرد که محمودی به‌خاطر پرونده پناهندگی این ادعا‌ها را کرده است.

به‌دنبال نگرانی سازمان عفو بین‌الملل و اظهارات سفیر پیشین امریکا در کابل مبنی بر بازداشت شدن محمودی، امنیت ملی او را به کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحویل داد.

تلاش کردیم تا دیدگاه موسٰی محمودی را نیز در این گزارش بگیریم اما موفق نشدیم.