افزایش ۱۵۰ درصدی سطح بارندگی در افغانستان

در سال روان 150 درصد افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته و 51 درصد نسبت به اوسط بارندگی پنج سال گذشته، در سطح کشور به ثبت رسیده است.

نگاه نو_ بر بنیاد یافته‌های این وزارت، در پنج حوزۀ دریایی افغانستان، میزان بارندگی‌ها (برف و باران) در جریان‌ ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر سال گذشته میلادی و جنوری و فبروری سال روان میلادی، در مقایسه به سال گذشته یک و نیم برابر بیشتر بوده است.
این وزارت، در خبرنامه‌ای گفته است که افغانستان در جریان ماه جنوری و فبروری سال روان میلادی، شاهد برفباری بوده که در مناطق مرکزی و کوهستانی، سبب ایجاد ذخایر طبیعی آب شده است.
​این وزارت، سال آبی ۱۳۹۸ خورشیدی را خوب ارزیابی کرده و گفته است که افزایش بارندگی در تأمین منابع آب زراعتی و بهبود محیط زیست، مؤثر خواهد بود.
اما، نگرانی‌هایی نیز در خصوص جاری‌شدن سیلاب‌ها با گرم‌شدن هوا در فصل بهار وجو دارد.
وزارت انرژی و آب افغانستان گفته است: “ممکن در اواخر ماه مارچ با افزایش احتمالی درجه حرارت و ذوب شدن پیش از وقت، پوشش برفی در دامنه‌های مرتفع کوه‌ها خصوصاً هندوکش سبب سرازیر شدن سیلاب‌های آنی گردد که ممکن باعث تلفات زیان بار جانی و مالی در مناطق پائین دست حوزه های دریای کشور گردد”.

وزارت انرژی و آب گفته که سال آینده خشکسالی در افغانستان کاهش خواهد یافت
به صورت خلاصه می‌توان گفت در حوزه دریایی کابل مقایسه بارندگی مجموعی ۵ ماه سال آبی ۲۰۱۹/۲۰۱۸(Oct, Nov, Dec, Jan and Feb) نسبت سال گذشته ۸۰ در صد و نسبت به اوسط بارندگی (۲۰۱۳-۲۰۱۶) در حدود ۲۵ درصد، در حوزه دریایی هریرود مرغاب نسبت به سال گذشته ۱۵۰ در صد و نسبت به اوسط سال های (۲۰۱۳-۲۰۱۶) در حدود ۵۵ درصد، در حوزه دریایی پنج آمو نسبت به سال گذشته ۱۱۰ درصد و نسبت به اوسط سال های (۲۰۱۳-۲۰۱۶) حدود ۲۸ درصد، در حوزه دریایی هلمند نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد ( سه برابر) و نسبت به اوسط سال های (۲۰۱۳-۲۰۱۶) در حدود ۸۵ درصد افزایش و همچنان در حوزه دریایی شمال نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش اما نظر به اوسط سال های (۲۰۱۳-۲۰۱۶) حدود ۳۰ درصد کاهش را نشان می دهد .

وزارت انرژی و آب گفته که سال آینده خشکسالی در افغانستان کاهش خواهد یافت
برفباری‌های اخیر، سبب بسته‌شدن برخی شاهراه‌ها و راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌ها با مراکز شماری از ولایات به ویژه نقاط مرکزی نیز شده است.

امیدواری‌ها در مورد مؤثریت بارندگی‌های اخیر در حالی است که سال گذشته ۲۲ ولایت افغانستان شاهد خشکسالی بود و بر بنیاد گزارش ملل متحد، در سال ۲۰۱۸، خشکسالی ۳۵۰ هزار تن را آواره ساخت.