افزایش مشارکت زنان در اداره افغانستان

ریاست‌جمهوری; طرح «افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی» در جلسه‌ کابینه دولت تصویب شده است.

نگاه نو_ در اعلامیه ارگ ریاست‌جمهوری آمده است که این طرح از سوی احمدنادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به جلسه‌ کابینه ارائه شده و جلسه‌ کابینه نیز با توجه به اهمیت افزایش نقش زنان در ادارات خدمات ملکی،‌ این طرح را تصویب کرده است.

در این اطلاعیه آمده: این طرح با هدف زمینه‌سازی برای ایجاد سهولت‌های ممکن برای زنان، ایجاد محیط کاری مصون و تشویق آنان برای افزایش و مشارکت بیشتر در خدمات ملکی انجام شده است.

جلسه‌ کابینه دولت به ریاست اشرف غنی (رئیس‌جمهور افغانستان)، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف کرد تا برای تطبیق طرح «افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی» طرح‌ها و برنامه‌های مشخص را تنظیم و اجرایی کنند.

گفتنی است، پیش از این نیز خبری مبنی بر استخدام ۳۰ هزار زن در وزارت آموزش و پرورش افغانستان اعلام شده بود که بر افزایش مشارکت زنان در امور تعلیم و تربیت خبر می‌داد.