افزایش صادرات پوست قره قل در سال جاری

اداره پوست قره قل؛ در سال روان خورشیدی صادرات قره قل به کشور‌های دیگر بیشتر شود.

نگاه نو_ محمد عارف عارف مدیر عمومی این اداره به رادیو آزادی گفت، سال گذشته به چند کشور اروپایی تقریباً دو صد هزار پوست قره قل افغانی صادر شده‌است.

نامبرده بیان کرد که در سال روان خورشیدی پروسه خریداری پوست قره قل نیز آغاز می‌شود، وی این پروسه را برای بیشتر شدن صادرات قره قل مفید پیش‌بینی می‌کند.