افزایش صادرات قالین از طریق دهلیز هوایی

مدیر مسئول شرکت فرش و قالین افغانستان می‌گوید که ایجاد دهلیزهای هوایی سبب افزایش صادرات این محصول شده‌است.

نگاه نو_ سید فیض احمد امیری امروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که توسط دهلیزهای هوایی می‌توانند قالین‌های افغانی را به قیمت مناسب به بیرون از کشور صادر کنند.

وی گفت: “برای ما سهولتی را که دهلیزهای هوایی ایجاد کرده این است که مال ما را با سهولت و راحت انتقال می‌دهد و در قسمت قیمت‌ها اگر بگویم قیمت هم پایان آمده اما نه به پیمانه که ما توقع داشتیم.”

وی گفت که در یک ماه گذشته در حدود چهارده صد متر مربع گلیم و در سه ماه گذشته حدود پنچ صد متر مربع قالین افغانی به بیرون از کشور صادر شده‌است.

به اساس معلومات؛ فعلاً قالین افغانی به کشورهای آسترالیا؛ جرمنی، و انگلستان صادر می‌گردد و عنقریب به امریکا نیز صادرات آن آغاز می‌گردد.