اعلامیه هشدار آمیز طالبان در پیوند به اشتراک مردم در همایش‌های انتخاباتی

گروه طالبان با نشر اعلامیه ای از باشنده گان کشور خواسته تا در همایش‌های انتخاباتی اشتراک نکنند.

نگاه نو_ گروه طالبان با نشر اعلامیه ای از باشنده گان کشور خواسته تا در همایش‌های انتخاباتی اشتراک نکنند چرا که احتمال حمله به این همایش‌ها وجود دارد.

در اعلامیه گروه طالبان که امروز به نشر رسیده آمده، به دلیل آنکه مدیریت پروسه انتخابات در اختیار خارجی‌هاست، این پروسه تنها خاک پاشیدن بر چشم مردم و اغوای افکار عامه است، زیرا هر کس می‌داند در انتخابات که زیر چتر اشغال انجام می‌یابد بجای اراده مردم، اراده اکمال کنندگان نقش تعین کننده دارد.

گروه طالبان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ که به حکومت وحدت ملی انجامید گفته که هوشیاران می‌گویند که آزموده را آزمودن خطا است. هموطنان ما بار بار شکار سیاستمداران مکار نشوند و نه هم در چنان پروسه ای سهم بگیرند که رای شان در آن هیج اعتبار و ارزشی نداشته باشد.

در اعلامیه آمده: حقیقت اینست که اداره کابل بر بخش اندک خاک افغانستان سلطه دارد و انتخابات تنها در بعضی شهرها انجام می یابد و حتی بیشتر باشنده گان شهرها نیز درین پروسه جعلی سهم نمی‌گیرند، از سوی دیگر مذاکرات برای پایان اشغال و آمادگی‌ها برای تفاهم بین الافغانی جریان دارد. با توجه به این وضعیت و شرایط خاص، این انتخابات نام نهاد تنها توطئه‌ای برای برآورده شدن هوس‌های شمار محدودی از سیاستمداران فریبکار می‌باشد و نتیجه هم ضیاع وقت، پول و امکانات است و بس.

گروه طالبان تاکید کرده: چونکه این انتخابات نام نهاد نیز مانند انتخابات های گذشته یک پروسه جعلی است، امارت اسلامی به جدیت برای جلوگیری ازان تلاش می‌کند، ما بر تمام هموطنان خود صدا می‌کنیم که از اشتراک درین پروسه خودداری نمایند و در کمپاین های تبلیغاتی کاندیدان سهم نگیرند، زیرا از اشتراک آنها تنها اشغالگران و مزدوران شان برای افزایش اعتبار خود سود می‌برند، ما باور داریم که ملت ما با مقاطعه سراسری شان این پروسه اشغالگران را نیز خنثی می سازند.

در اعلامیه آمده: چون به تازگی کمپاین‌ها برای انتخابات نمایشی آغاز شده و جلسات دائر می‌گردد، مجاهدین امارت اسلامی مانع این کار می‌شوند، برای اینکه خدانخواسته هموطنان ملکی ما زیان نبینند باید به آن جلسات و تجمعات نروند که خطر حمله و زیان دیده می‌شود.

گروه طالبان از کشورهای خارجی نیز خواسته که عوض آن که حمایت خود را ازین پروسه جعلی اعلان می‌کنند و یا مصارف بی جای آن را به عهده می‌گیرند، باید انرژی و منابع شان را برای پایان دادن اشغال افغانستان و در راستای صلح واقعی بکار بیاندازند، تا واقعا به افغانستان خدمت شود و پروسه صلح درین مرحله حساس از سوی چند شخص سبوتاژ نگردد.

در اعلامیه تاکید شده: امارت اسلامی در سراسر کشور به مجاهدین هدایت می‌دهد که با همه توان شان در مقابل این پروسه جعلی و نمایشی دشمن ایستاده شوند و دشمن را نگذارند که درین پلان شوم شان کامیاب شود.

حکومت افغانستان تاکنون به این هشدار طالبان واکنشی نشان نداده است.