اعتصاب کاری سکتور صحی در ننگرهار

یک روز پس از کشته شدن مسوول اتحادیۀ سکتور صحی در شهر جلال آباد، اعضای این اتحادیۀ به دلیل تهدیدات امنیتی در برابر آنان اعتصاب کاری کرده اند.

نگاه نو_ داکتر نوروز شینواری، مسوول پیشین اتحادیه سکتوری صحی خصوصی ننگرهار ناوقت روز گذشته در اثر انفجار یک بمب جاسازی شده کشته شد.

داکتر نجیب الله صاحبزاده، یکی از اعضای رهبری اتحادیه سکتوری صحی ننگرهار در مراسم جنازۀ مسوول پیشین این اتحادیه گفت که آنان تا سه روز به اعتصاب شان ادامه خواهند داد.

به گفته آقای صاحبزاده، تهدیدات امنیتی به کارمندان صحی در ولایت ننگرهار به گونۀ بی‌پیشینه افزایش یافته است.

اتحادیه سکتور صحی در ننگرهار می‌گوید از آغاز سال خورشیدی تا اکنون ۸۳ مورد تهدید امنیتی در برابر داکتران و کارمندان صحی در این ولایت به ثبت رسیده است.

مسوولان این اتحادیه می‌گوید که افزایش تهدیدهای امنیتی سبب شده است که در یک هفته گذشته، ۵ داکتر شهر جلال‌آباد را ترک کنند.

به گفتۀ آقای صاحبزاده، در جریان امسال ۱۵ داکتر ربوده شده و شماری از دواخانه‌ها توسط افراد مسلح انفجار داده شده اند.

این داکتران و کارمندان صحی ننگرهار با تجمع در مسجد عیدگاه شهر جلال‌آباد می‌گویند اگر تا سه روز، پاسخ قناعت کنندۀ برای تامین امنیت شان از سوی مقام های امنیتی و حکومتی این ولایت داده نشود، دوباره سر کار حاضر نخواهند شد.

داکتر ظاهر عادل، مسوول مطبوعاتی ریاست صحت ننگرهار گفت تلاش می‌کنند تا راه حلی برای این مشکل جستجو کنند.

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار روز سه شنبه ۱۰ سپتمبر (۱۹ سنبله) به صدای امریکا گفت که گام‌هایی برای تامین امنیت کارمندان صحی در این ولایت برداشته شده و در روزهای گذشته بیش از ۱۰ تن که از داکتران در شهر ننگرهار باج می‌گرفتند بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شده اند.

بر بنیاد اظهارات مقام های محلی ننگرهار، هم اکنون ۸۵۰۰ مرد و زن در بخش‌های مختلف صحت در این ولایت مصروف کار اند.