اشرف غنی برای نصب آله تصفیه کننده دود احکام صادر کرد

ارگ طی احکام جداگانه، نصب آلۀ تصفیه کنندۀ دود را در منازل، شهرک ها و ادارات دولتی دارای سیستم مرکز گرمی، صادر کرد. همچنان سوختاندن تایر، رابر و پلاستیک به هدف تسخین و تولید انرژی، ممنوع شده است.

نگاه نو_ در اعلامیۀ دیروز (۱۴ جدی/دی) ریاست جمهوری گفته شده است، با رعایت از قوانین اساسی و محیط زیست افغانستان، این احکام به منظور جلوگیری از آلودگی هوا، کاهش عوامل مخرب آن و حفاظت از محیط زیست، صادر شده است.

براساس اعلامیه، رئیس جمهور غنی، ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست را موظف ساخته است تا در همکاری با وزارت امور داخله، شاروالی های مربوط و سایر ادارات ذیربط، احکام مذکور را ابلاغ کند. از مالکین بلند منزل ها و شهرک ها در مورد نصب فلتر های تصفیه کنندۀ دود تعهد کتبی اخذ شود. با نظارت متداوم از نصب و فعال بودن آلۀ تصفیه کنندۀ دود، متخلفین تحت تعقیب عدلی قرار داده شوند.

این احکام ریاست جمهوری افغانستان در حالی صادر می‌شود که در برخی گزارش‌ها، تلفات ناشی از آلودگی هوا، بیشتر از تلفات جنگ در این کشور خوانده شده است.