اشرف غنی با رئیس سازمان صحی جهان ملاقات می‌کند

ریس سازمان صحی جهان گفته است که در این ملاقات روی مبارزه با ویروس خطرناک پولیو و دیگر مسایل صحی بحث خواهد شد.

نگاه نو_ قرار است رئیس سازمان صحی جهان امروز یکشنبه با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کند.
رئیس سازمان صحی جهان دیروز به کابل آمد و با فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان ملاقات کرد.
آقای فیروز در این ملاقات ادعا کرد که ویروس پولیو از صد ولسوالی در افغانستان در نود ولسوالی بگونه کامل از بین رفته است.
بر اساس معلومات سازمان صحی جهان، افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشوری اند که هنوز هم با ویروس پولیو یا فلج اطفال درگیر اند.
به گفته این سازمان، در ۲۰۱۸ میلادی ۲۱ واقعه پولیو در سراسر افغانستان ثبت شده‌است.