اسناد مکاتب افغان ترک اعتبار ندارد

آموزگاران افغان رها شدند؛ 6 آموزگار ترک در بازداشت نیروهای امنیتی قرار دارد

نگاه نو_ مقامات محلی ولایت بلخ، اسناد لیسه های افغان ترک را بی اعتبار خواندند و افزودند که دولت تصمیم گرفت تا اینها دیگر اولاد مردم را فریب ندهند. روز گذشته عملیات برای دستگیری اساتید این لیسه بنا به دستور وزارت امور داخله در مزارشریف انجام شده است.

به گفته آنان، آموزگاران افغان را رها شده و ۶ آموزگار ترک به شمول مدیر این لیسه در جای مصون نگهداری می شود.

محمد اکرم سامع؛ فرمانده پولیس بلخ در مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت که نیروهای امنیتی بلخ بنا به دستور وزارت داخله دیروز (جمعه) وارد مکتب افغان ترک در مزارشریف شدند، و دستور مقامات بالا را اجرا نمودند.

وی افزود که چون این مکاتب دارای اسناد معتبر نبودند و اولاد های مردم را فریب می دادند، دولت افغانستان تصمیم گرفته است تا این لیسه ها از حالت پراگندگی بر آید و امروز عملیات موفقانه اجرا شد، و فیلتر صورت گرفت.

فرمانده پولیس بلخ خاطرنشان ساخت که آموزگاران افغان رها شدند و تا زمانی که تصمیم جدیدی از سوی مقامات کشور اتخاذ نگردد این ۶ تن از اساتید ترک به شمول مدیر این لیسه در جای مصون نگهداری می شود.

وی تاکید نمود که مدیر لیسه افغان ترک به همراه فامیل اش در جای مصون نگهداری می شود.

سلیم، سرتور؛ آموزگار لیسه افغان ترک در مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان(آوا) می گوید ساعت ۳ بامداد جمعه نیروهای امنیتی وارد لیسه افغان ترک مزارشریف می گردند و آنان را بدون جرم دستگیر کرده و به قومندانی می برند.

وی افزود که در زمان باز داشت نیروهای امنیتی برخورد غیر انسانی، از لت وکوب استفاده نمودند.

وی می گوید که وضعیت صحی شان مساعد نیست و نمی تواند جزییات بیشتر دهد.

این در حالی است که روز گذشته نیروهای های امنیتی مکاتب افغان ترک مزارشریف و هرات را محاصره نمودند و اساتید این مکاتب را بازداشت نمودند.

گفتنی است که نیروهای امنیتی حوالی ساعت ۳ بامداد جمعه وارد مکتب افغان ترک در مزارشریف شدند، و ۱۲ تن از آموزگاران این مکتب را بازداشت نمودند.