ارگ جواب شکایت عبدالله عبدالله را داد

دفتر ریاست جمهوری؛ قرار است اشرف غنی در دیدار با عبدالله عبدالله، شکایت و نگرانی او را در پیوند به جرگه مشورتی صلح شنیده و تصامیمی اتخاد شود

نگاه نو_ دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که قرار است رییس جمهور اشرف غنی در دیدار با عبدالله عبدالله رییس اجراییه، شکایت و نگرانی او را در پیوند به جرگه مشورتی صلح شنیده و تصامیمی اتخاد شود.

قرار است رییس جمهور اشرف غنی در دیداری با عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان شکایت و نگرانی آقای عبدالله در مورد لویه جرگه مشورتی را شنیده و تصامیم را در مورد اتخاذ کنند.

این موضوع را هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور غنی بعد از آن ابراز داشت که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در مورد برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح اعلامیه‌ای را صادر نموده در آن گفت که این تیم شامل مشوره‌ها برای برگزاری چنین نشست نبوده و در چنین نشست اشتراک نمی‌کند.