اجمل فائز به‌عنوان سرپرست فرماندهی ولایت بلخ گماشته شد

مقام‌ها در وزارت امور داخله می‌گویند که محمد اجمل فائز، به‌عنوان سرپرست فرماندهی پولیس ولایت بلخ گماشته شده‌است.

نگاه نو_ آقای فائز، به‌جای عبدالرقیب مبارز – کسی‌که در حدود یک ماه پیش، پس از درگیری‌های مسلحانه این کرسی را اشغال کرد – به این سمت گماشته شده‌است.

جنرال نعمت‌الله ابراهیمی، رییس پیژنتون وزارت داخله می‌گوید که این جابه‌جایی ازبهر این صورت گرفته‌است که در بخش‌های دیگر وزارت داخله، به حضور آقای مبارز نیاز بود.

ابراهیمی، می‌افزاید که قرار است رییس‌جمهور غنی به‌زودی فرمان مقرری اجمل فائز در فرماندهی پولیس بلخ را صادر کند.

اجمل فائز، لیسانش را از انگلستان گرفته و دکترایش را هم در بخش نظامی از دانشگاهی در ترکیه بدست آورده‌است.

او پیش از این در بخش کشف و استخبارات وزارت داخله کار کرده‌است و نیز مدتی فرماندۀ نیروهای قطعۀ خاص وزارت داخله بود.