اتهام‌های فدراسیون فتبال افغانستان سر وقت پیگیری شدند

رییس فدراسیون جهانی فتبال، در گفتگو با خبرنگاران از موقف‌اش در باره رسیده‌گی به پرونده اتهام‌های فدراسیون فتبال افغانستان دفاع کرد و گفت که این انتقادها درست نیستند.

نگاه نو_ این انتقادها از سوی کیلی لیندزی، مربی تیم ملی فتبال زنان افغانستان، مطرح شد که گفته بود از این که فیفا و رییس آن برای پیگیری اتهام‌های آزار و اذیت جنسی دختران فتبال باز زودتر اقدام نکردند.

رییس فیفا می‌گوید: «وقتی که فیفا از اوضاع افغانستان آگاه شد، ما فوراً اقدام کردیم اما نخست کوشیدیم که یک نمایش ایجاد نکنیم که ببیند ما چقدر خوب استیم. ما به منافع این دختران و خانواده های شان فکر کردیم.»

فیفا کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال افغانستان را برای همیشه از ورزش منع کرد.

آقای کریم از سوی فیفا یک میلیون فرانک سویس جریمه نیز شده‌است. این تصمیم، روزشنبه پس از دیدار یک هیئت تصمیم‌گیری فیفا دربارۀ اتهام‌های کرام‌الدین کریم گرفته شده‌است.

کرایم‌الدین کریم، به آزار و اذیت جنسی شماری از بازی‌کنان تیم ملی فتبال زنان کشور متهم است.

رییس فیفا همچنان افزود: «تمامی کشورها مانند اینجا نیستند که خدمات تیلفونی باشد، بتوانیم سخن بگوییم و بدانیم که اگر چیزی رخ داد به کجا برویم. در این مسئله، افغانستان مانند فرانسه و امریکا و کشورهای دیگر نیست. اگر کسی جرئت کند که در باره چنین رویدادهایی چیزی بگوید، چه غلط باشد و چه درست، زنده گی او و خانواده اش با خطر رو به رو می‌شود. آیا ما پیش از انتقاد کردن، این موضوع را می دانیم؟ آیا می دانیم که چی کاری باید شود؟ ما فوراً اقدام کردیم؛ اما نخست به سلامت این افراد و خانواده های شان فکر کردیم.»

در حدود پنج ماه پیش، خالده پوپل، مربی پیشین تیم ملی فتبال دختران افغانستان ادعا کرد که شماری از مسؤولان فدراسیون فتبال کشور به ویژه کرام‌الدین کریم دختران فتبال‌باز را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند.

در پی این ادعاها، فیفا به‌گونۀ موقت آقای کریم را از ورزش منع کرد اما لوی سارنوالی افغانستان پنج عضو فدراسیون فتبال را ممنوع الخروج اعلام کرد و گفت که بررسی‌ها را آغاز کرده‌اند.

تاکنون اما لوی سارنوالی موفق نشده که بررسی‌هایش را در این باره تکمیل کند.