اتمر از خطر قطع کمک‌های جهانی به افغانستان هشدار داد

محمدحنیف اتمر، نامزد وزیر وزارت خارجه کشور امروز (دوشنبه، ۲۶ عقرب/آبان) از خطر ناتوانی جامعۀ جهانی برای ادامۀ کمک‌ها به افغانستان، هشدار می‌دهد.

اتمر که امروز برای گزارش دهی از برنامه کاریش برای گرفتن رأی به مجلس نماینده‌گان گزارش می‌داد، می‌گوید که کمک‌های تعهد شده جامعۀ جهانی در جریان ۴ سال گذشته تا دوماۀ دیگر پایان می‌رسد و از همین‌رو نشست افغانستان در ژنو تا چند روز دیگر برای بررسی ادامۀ این کمک‌ها، برگزار خواهد شد.

آقای  اتمر می‌گوید که خطر این وجود دارد که جامعۀ جهانی ناتوانی‌اش را در ادامۀ کمک‌ها به افغانستان نشان دهد و ازهمین‌رو ده شرط اساسی را به حکومت افغانستان و طالبان سپرده‌است و این شرط‌‎ ها  امروز در نشست کابینه، ارزیابی می‌شوند.

او با تأسف، می‌گوید که خطر این وجود دارد که اجماع ملی، منطقه‌یی وجهانی صدمه ببیند.

اوتأکید می‌کند که طالبان با وجود تعهد برای کاهش خشونت‌ها، جنگ را نه تنها کاهش بل شدت بخشیده‌اند.

به باور او، یگانه راه حفظ صلح در افغانستان، حفظ نظام جمهوری اسلامی است.

او همچنان برنامه کاریش را درصورت گرفتن رأی اعتماد در دوبخش خلاص کرد:

ارزیابی سیاست خارجی افغانستان و اصلاحات و رشد ظرفیت وزارت امورخارجه.

اتمر برای اصلاحات در وزارت خارجه ۱۱ مورد را ارایه کرد که کاهش تشکیلات این وزارت، اجباری سازی زبان سازمان ملل و ماستری بر دیپلومات‌های کشور وگرفتن آزمون ورود به این وزارت، از بخش‌های مهم آن اند.