اتحادیه اروپا؛ ضامن پروسه صلح

اتحادیه اروپا؛ به درخواست طرفین به حیث ضامن در پروسه صلح عمل می کند.

نگاه نو_ اتحادیه اروپا ضمن اعلام آماده گی خود برای حمایت از روند صلح و اجرای آن، بیان کرد اروپا آماده است در عملی نمودن این پروسه در ترویج اصلاحات، از جمله اصلاحات بخش امنیتی مساعدت نماید و به درخواست طرفین به حیث ضامن پروسه صلح عمل کند…

شورای اتحادیه اروپا روز گذشته در سطح وزرای امور خارجه قطعنامه ای را تصویب کرد و در آن توصیه کرد که مذاکرات مستقیم بین افغان ها — دولت افغانستان و طالبان باید در اسرع وقت آغاز شود.

اتحادیه اروپا ضمن اعلام آماده گی خود برای حمایت از روند صلح و اجرای آن، بیان کرد اروپا آماده است در عملی نمودن این پروسه در ترویج اصلاحات، از جمله اصلاحات بخش امنیتی مساعدت نماید و به درخواست طرفین به حیث ضامن پروسه صلح عمل کند و در بازگشت ستیزه جویان و خانواده های شان، تجارت منطقوی و قابلیت همکاری تلاش نماید.

شورا معتقد است که توافقنامه صلح باید توسط همه جناح ها و دولت افغانستان تصویب شود، که به اساس آن همه به امتناع از خشونت و مقاومت در برابر هر تهدیدی از سازمان های تروریستی فراملیتی که از خاک افغانستان استند، مقاومت کنند.

این شورا با تاکید بر نقش زنان گفت: باید به مشارکت زنان در تمامی ابتکارات صلح، از جمله مذاکرات صلح رسمی و غیر رسمی ارج گذاشته شود.

اتحادیه اروپا همچنین بر اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹، انتخابات قابل اعتماد و شفاف ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی تأکید می کند، که به حیث یک عنصر مهم در تقویت دموکراسی و ثبات در افغانستان عمل می نماید.