اتباع افغانی با دریافت برگه سرشماری از مجازات حضور غیرمجاز معاف ‌میشوند

نگاه نو_ اجرای طرح سرشماری اشتغال اتباع در قم و اصفهان
مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم با اشاره به طرح سرشماری اشتغال اتباع خارجی گفت: افرادی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند، می‌توانند با دریافت برگه سرشماری از مجازات حضور غیرمجاز در کشور، معاف ‌شوند.
مهدی رمضان‌پناهی عنوان کرد: طرح سرشماری اشتغال اتباع خارجی در دو استان قم و اصفهان به صورت پایلوت در حال اجرا است.

مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم افزود: کلیه اتباعی که در قم مشغول به کار هستند، موظفند با کارفرمایان خود، به دفاتر ۱۸گانه خدمات و اشتغال در سطح شهر مراجعه و نسبت به ثبت شغل خود اقدام کنند.

• وی با بیان اینکه این طرح از تاریخ ۱۰ آذر شروع و تا ۱۰ دی ادامه دارد، ادامه داد: افرادی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند، می‌توانند با مراجعه به این دفاتر به همراه کارفرمای خود، برگه سرشماری دریافت کنند و از مجازات حضور غیرمجاز در کشور، معاف ‌شوند.

وی تصریح کرد: در بسیاری از مشاغل و صنوف، اتباع به عنوان کارفرما حضور دارند، اما بیشتر اتباع کارفرما، در شغل‌هایی نظیر خیاطی، تولید کفش و استاد بنا مشغول هستند، همچنین بیشتر اتباع استان از کشور افغانستان هستند.

رمضان‌پناهی بیان کرد: اتباع کارفرما می‌توانند به اداره کار مراجعه و بعد از ثبت سرمایه و دریافت مجوزهای مربوطه، از تسهیلات کارآفرینی استفاده کنند، یکی از مزایای این طرح، ثبت تمامی اموال اتباع به نام خودشان است