اتاق تجارت: مالیات دوبرابر سبب افزایش قیمت کالا شده است

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می‌گوید مالیات تا دو برابر افزایش یافته است.

نگاه نو_ یونس مهمند، معاون این اتاق امروز شنبه به خبر گزاری گفت، افزایش مالیات سبب شده تا قیمت کالاها هم در کشور افزایش یابد.

او گفت: “در مقایسه با چند سال گذشته مالیات چند برابر افزایش یافته است. این مسئله بر اقتصاد مردم تأثیر منفی به جا گذاشته است. قیمت‌ها بلند شده. اگر از یک سو عواید افزایش می‌یابد، از سوی دیگر قیمت مواد هم در بازارها بیشتر شده و باید به آن توجه شود.”

وی هم‌چنین گفت که اگر پیش از این از یک دکان ۲۰ هزار افغانی مالیه گرفته می‌شد، اما حالا به ۶۲ هزار افزایش یافته است.

به گفته آقای مهمند، در جریان ۵ سال گذشته قیمت یک بوجی آرد ۵۰۰ افغانی افزایش یافته است.