آمریکا به دنبال خشونت نیست

خلیلزاد: امریکا در افغانستان به دنبال خشونت نیست.

نگاه نو_ زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، ، امروز یکشنبه (۱۲ جوزا) در واکنش به پیام عبدی ملا هیبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، گفت که بخشی از این سخنان برای صلح افغانستان می تواند مثبت تمام شود.

آقای خلیلزاد افزود که این سخنان زمینه را برای اشتراک در گفتگو با افغان‌های دیگر و یک راه حل سیاسی مساعد ساخته که در آن قدرت شریک خواهد شد.

رهبر طالبان در یک پیام عیدی روز شنبه (۱۱ جوزا)، به موقف پیشین‌اش برای پایان حضور نظامی امریکا در افغانستان تاکید کرد و گفت که این گروه برای گفتگو آماده است، اما از امریکا توقع دارد که با این روند صادقانه برخورد کند.

او گفت که طالبان برای ایجاد اجماع میان کشورهای همسایه و منطقه به نفع خود ادامه خواهد داد و اشتراک شان در نشست مسکو که نماینده‌های ۱۲ کشور در آن اشتراک کرده بودند، نمونه‌ای از این موفقیت است.

رهبر طالبان برای پایان “اشغال” و تقویت نظام اسلامی بر اتحاد و همبسته‌گی میان افغان‌ها تاکیید کرد.

او گفت که امارت اسلامی در پی انحصار قدرت نیست، اما می‌خواهد همه افغان‌ها در نظام نقش واقعی داشته باشند.

رهبر طالبان از امریکا می‌خواهد که در گفتگوهای صلح صادقانه سهم بگیرد و طرح معقول امارت اسلامی را برای پیشبرد گفتگوها بپذیرد.

نماینده‌گان امریکا و طالبان شش بار باهم گفتگو کردند که سه بار آن در دوحه بود.

در گفتگو های اخیر که در ماه اپریل صورت گرفت هر دو طرف روی موضوعات زیر بحث پیشرفت اندک، اما دومدار داشتند.

بر اساس گفته‌های مقام‌های امریکایی، خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مبارزه مشترک با هراس‌افگنی، آتش بس و گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان از مسایلی اساسی اند که میان ایالات متحده و طالبان مورد بحث قرار گرفته اند.

رهبر طالبان سال گذشته در همین ماه در یک پیام مشابه گفت که این گروه درهای گفتگو و مصالحه را باز نگهداشته است و دفتر سیاسی امارت اسلامی را به عنوان آدرس این گروه برای این منظور تعیین کرده است.

آقای خلیلزاد در ادامه در یک توییت گفت که اعلامیه رهبران طالبان خاطر نشان ساخته که ایالات امریکا در پی خشونت است. او افزود:« ما به دنبال خشونت نیستیم. میزان خشونت در افغانستان قابل قبول نیست و ما خواهان ادامه‌ی آن نیستیم.»

آقای خلیلزاد گفت که در همچون شرایط لحن تند این اعلامیه غیر ضروری است و تنها باعث پیچیده شدن و متشنج شاختن گفتگو ها می‌شود.

فرستاده ویژه امریکا گفت: « در حالی که برای پایان جنگ گفتگوها را ادامه می‌دهیم، بیایید برای کاهش خشونت و یا هم برای از بین بردن هرچه‌زودتر آن با هم کار کنیم. کشتن افغانها باید متوقف شود.»