آمادگی ورزشکاران بامیانی برای رقابت های جهانی ‘کُرلینگ’

گروهی از زنان ورزشکار رشته ‘کُرلینگ’ در ولایت بامیان به هدف اشتراک در رقابت های جهانی این ورزش آمادگی میگیرند.

نگاه نو_ گروهی از زنان ورزشکار رشته ‘کُرلینگ’ در ولایت بامیان به هدف اشتراک در رقابت های جهانی این ورزش آمادگی میگیرند.

کرلینگ رشتهٔ از ورزشی جدید زمستانی است که در سه سال اخیر در افغانستان رواج یافته است.

بامیان با داشتن آب وهوای سرد وساحات مناسب چون پارک ملی بند امیر از مناسب ترین مکان‌های ورزش کُرلینگ در کشور محسوب میشود.

کُرلینگ در سال۱۹۹۸ شامل ورزش‌های المپیک زمستانی شد و افغانستان نیز در زمستان سال ۱۳۹۵ برای اولین بار فدراسیون کُرلینگ را ایجاد کرد.