آماده گی احزاب برای شرکت در نشست قطر

سیاست‌گران و سران احزاب برای شرکت در نشست قطر آماده‌گی می‌گیرند.

نگاه نو_ قرار است نشست قطر، به روزهای بیست وپنجم و بیست وششم همین ماه در دوحۀ قطر برگزار شود.

در آستانۀ برگزاری نشست سیاسیون با طالبان در قطر، سیاست‌گران و سران احزاب در افغانستان برای شرکت در این نشست آماده‌گی می‌گیرند.

این نشست، قرار است به روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم ماه حمل در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود.

منابعی، می‌گویند که ۸۰ تن مشمول ۴۰ شرکت کنندۀ نشست مسکو و بیش از ۲۰چهرۀ غیرسیاسی در این نشست شرکت و با طالبان در بارۀ گفت‌وگوهای صلح رأی‌زنی می‌کنند.

به گفتۀ این منابع، چگونگی حکومت آینده، سهم احزاب سیاسی در آن حکومت و نیز آتش‌بس، از مسایلی خواهند بود که در این نشست مطرح خواهند شد.

نظرمحمد مطمئن، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «سیاست‌گران افغان و طالبان دربارۀ آیندۀ افغانستان گفت وگو می‌کنند که نظامی ممکن است که تمامی افغانان در آن‌جا باشند.»
محمد اسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی نیز افزود: «احزاب سیاسی افغانستان، حکومت افغانستان، طالبان و نهادهای مدنی مجموعأ به نتیجه‌یی برسند که برای همه ملت افغانستان قابل قبول باشد.»

گفت وگو دربارۀ حکومت آینده در اوضاعی در اجندای نشست قطر جا داده شده‌است که دوماۀ دیگر به پایان کار حکومت وحدت ملی مانده‌است.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که باید دربارۀ ادامه کار حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهور بحث شود. قرار است این انتخابات، به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود.

قادرشاه، سخن‌‎گوی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در این باره می‌گوید: «دراین باره اجماع ملی و سیاسی به میان آید تا این‌که یک ادارۀ سرپرست ایجاد شود که هم صلح و هم انتخابات را بتواند مدیریت کند.»

در این میان، شهروندان کشور، جمهوری اسلامی و دستاوردهای بیش از یک دهه پسین را خط سرخ می‌دانند و از شرکت کننده‌گان نشست قطر می‌خواهند که پیش از رفتن به گفت‌وگو با طالبان خطوط سرخ شان را روشن بسازند.

بشیر، باشندۀ ننگرهار گفت: «گفت وگوهای مثبت شود و جواب‌های مثبت داده شود.»

عارفه، باشندۀ هرات نیز اظهار داشت: «زمان وارد مذاکرات می‌شوند خواست‌ها و خط سرخ‌های مردم را مطرح بکنند.»

با این همه، حکومت افغانستان، از ایجاد هیئت همه‌شمول گفت وگوکننده در آینده نزدیک خبر می‌دهد، اما تأکید می‌ورزد که نشست قطر، گفت وگوهای صلح نه بل یک بحث دربارۀ صلح خواهد بود.

هارون چخانسوری، سخن‌‎گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «این نشست گفت وگوهای صلح نه بل یک بحث دربارۀ صلح است و نتیجه در جایی خواهد بود که گفت وگوهای رو در رو میان حکومت و طالبان صورت بگیرد.»

این همه در حالی است که طالبان تاکنون یک بار با سیاسیون افغانستان در روسیه دیدار کرده‌اند و پنج بار هم با نماینده‌گان امریکا در کشورهای عربی، اما حاضر نشده‌اند که با حکومت افغانستان گفت‌وگو کنند. تمامی این دیدارها هم در غیبت حکومت افغانستان انجام شده‌اند.

آخرین دیدار این گروه هم که با امریکا در دوحه برگزار شد، برای شانزده روز دوام کرد و سرانجام روی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و تهدید نشدن کشورها از افغانستان در یک پیش‌نویس، طرف‌ها به توافق رسیدند.

با این همه، زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان که رهبری هیئت گفت‌وگوکنندۀ امریکا با طالبان را به عهده دارد، روز گذشته با نماینده‌گان چین، روسیه و اتحادیۀ اروپا در واشنگتن نشتی داشته‌اند.

خلیل‌زاد که میزبان این نشست بوده‌است، در صفحه تویترش نوشته که تمامی شرکت کننده‌گان این نشست، به استقلال افغانستان احترام داریم و صلح را برای تمامی مردم افغانستان می‌خواهیم و نیز یک افغانستانی می‌خواهیم که هیچ‌گاهی منبع تهدید بر کشورهای ما نباشد.