آلمان حضور نیروهایش در افغانستان را تمدید کرد

آلمان حضور نیروهای نظامی اش در افغانستان را برای پشتیبانی و آموزش نیروی های امنیتی افغان، برای ده ماه دیگر تمدید کرد.

آلمان نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ سرباز در افغانستان دارد که تا ماه جنوری سال آینده میلادی در کشور خواهند ماند. 

این در حالی است که ایالات متحده امریکا در حال بررسی توافقنامه دوحه است که بر بنیاد آن این کشور تعهد کرده است که نیروهایش را از افغانستان تا یک ماه دیگر بیرون کند. 

جو بایدن رییس جمهور امریکا روز گذشته گفت که بیرون کردن نیروهای امریکایی از افغانستان در اول ماه می از لحاظ تخنیکی کار دشواری خواهد بود.