آغاز کارهای ساختمانی پروژه کاسه ۱۰۰۰ تا هفته دیگر

طرحی که بیش از یک دهه پیش ریخته شد، سه سال پیش همچون یک پروژه رسمأ در تاجیکستان گشایش یافت.

نگاه نو_ شرکت برشنا روز جمعه (۱۶ حمل) گفته است که تا حدود یک هفته دیگر کارهای ساختمانی پروژه کاسا یک هزار آغاز خواهند شد.

طرحی که بیش از یک دهه پیش ریخته شد، سه سال پیش همچون یک پروژه رسمأ در تاجیکستان گشایش یافت، تا یک هفته دیگر روند عملی سازی آن در یکی از چهار کشور عضو پروژه آغاز می‌شود.

امان‌الله غلب، رییس عمومی شرکت برشنا می‌گوید که کارهای ساختمانی این پروژه بگونۀ هم زمان در سه ولایت کشور به راه خواهند افتاد و تا دو نیم سال دیگر به پایان خواهند رسید.

شرکت برشنا گفته است که دو شرکت هندی به نام‌های «کِه، ایی، سی» و «کِه، پی، تی، ال» عملی کننده‌گان این پروژه استند.

امان‌الله غالب، رییس عمومی شرکت برشنا گفت:« کار ما در ساحه کندز شروع می شود، دوم در ساحه نغلو کابل شروع می کنیم و بخش سوم را هم از لغمان و ننگرهار است که کار جریان دارد.»

با بهره برداری پروژه کاسا یک هزار برای پانزده سال، سالانه ۱۳۰۰ میگاوات نیروی برق از قرغیزستان و تاجیکستان از راه افغانستان به پاکستان انتقال می‌یابد.

تاجیکستان و پاکستان تا هنوز کارهای بررسی و طراحی پروژه را تکمیل نکرده اند.

شرکت برشنا می‌گوید که افغانستان پیش قدم شده است تا به شک و تردیدها و نگرانی‌هایی که سه کشور دیگر در پیوند با عملی شدن این پروژه در افغانستان داشته اند، پایان دهد.

صمیم صارم، آگاه امور اقتصادی گفت:« کشورهای که دراین پروژه کار مشترک هم می‌کنند به آگاهی کامل کار را در افغانستان شروع می‌کنند به دلیل این که متاسفانه دراین جا نه کادر متخصص وجود دارد و نه هم مسایل دیگر که بخاطر تطبیق پروژه کافی باشد وجود ندارد.»

عملی سازی پروژه کاسا یک هزار در افغانستان ۴۶۰ میلیون دالر هزینه برمیدارد که ۳۶۰ میلیون دالر آنرا بانک جهانی و ۸۰ میلیون دالر آنرا حکومت افغانستان می‌پردازد.

با بهره برداری این پروژه، افغانستان افزون بر استفاده از نیروی برق پروژه، در صورت نیاز و گرفتن سالانه ۵۰ میلیون دالر حق ترانزیت، هر سال دو تا سه میلیون دالر از بهر تأمین امنیت و حفظ و مراقبت این پروژه به دست خواهد آورد. پولی که در هفت ولایت کشور که در مسیر پروژه قرار دارند، هزینه خواهد شد.