آغاز عملیات نظامی در شاه‌جوی ولایت زابل

مقام‌های امنیتی گفتند، عملیات بنام رازق صبح امروز از روستای چینو آغاز شده و تا تصفیه کامل ولسوالی، ادامه خواهد یافت.

نگاه نو_ خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی ۲۰۵ اتل به رادیو آزادی گفت، نیرو‌های امینتی افغان این عملیات را مشترکاً به پیش می‌برند.

به گفت، وی هدف عملیات تصیفه ولسوالی شاه‌جوی از وجود جنگجویان مخالف و تأمین امنیت شاهراه کابل‌کندهار است.

این عملیات، به دنبال حملات جنگجویان مخالف برای تصرف مرکز ولسوالی شاه‌جوی، راه اندازی شده است.

طالبان مسلح تاکنون در باره این عملیات تبصره نکرده اند.