آغاز طرح صدور و تمدید پروانه کار موقت اتباع خارجی در ایران

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی جمهوری اسلامی ایران از آغاز طرح صدور و تمدید پروانه کار موقت اتباع خارجی از ابتدای ماه جدی(دی) خبر می‌دهد.

نگاه نو_ به گزارش خبرگزاری، علی اقبالی در این مورد گفت:
دارندگان کارت آمایش ۱۳(اتباع افغانستانی)، هویت ۱۲(اتباع عراقی) و دارندگان گذرنامه(تبدیل وضعیت، خانواری و مجردی) برای تشکیل پرونده، صدور و تمدید پروانه کار(کارت کار اتباع) موظف‌اند از اول دی ماه جاری به دفاتر کاریابی منتخب موضوع ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی در شهرستان محل اقامت خود مراجعه کنند.

وی افزود: هزینه صدور پروانه کار موقت برای یک سال، چهار میلیون ریال(۴۰۰ هزار تومان)، تمدید پروانه کار موقت دو میلیون و ۸۵۰ هزار ریال(۲۸۵ هزار تومان) می‌باشد.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران خطارنشان کرد: نشانی دفاتر کاریابی‌های منتخب در ۱۷ ولایت مشمول طرح در سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این ولایت‌ها درج شده است.

اقبالی از اتباع خارجی مشمول طرح خواست از مراجعه به سایر دفاتر خودداری نموده و هنگام ثبت نام و انجام امور مربوطه در دفاتر منتخب، از پرداخت هرگونه وجه نقد جدا خودداری کنند.

وی خواهان مشارکت کارفرمایان در اجرای این طرح شد و گفت: یکی از اهداف این طرح، سامان‌دهی اشتغال اتباع خارجی داری مجوز قانونی و مقابله و برخورد قاطع با اشتغال غیرقانونی آنان است که با نظارت جدای ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷ ولایت مشمول به اجرا درمی‌آید.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در خصوص مجازات قانونی به کارگماری غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مجوز کار بیان داشت: طبق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار اند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند، و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آن‌چه در پروانه کار آن‌ها قید شده است، بپذیرند، و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد، مراتب را به وزارت کار اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد