آسیای مرکزی از طریق راه خط‌آهن افغانستان به آسیای جنوبی وصل می‌شود

کشورهای افغانستان، روسیه، ازبکستان، پاکستان و قزاقستان توافق کردند برای ساخت خط راه آهن بلخ – کابل – پشاور، سازمان مالی مشترک ایجاد کنند

نگاه نو- قرار است آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از طریق افغانستان باهم وصل شوند. کشورهای افغانستان، روسیه، ازبکستان، پاکستان و قزاقستان به تازگی توافق کردند که برای ساخت خط راه آهن بلخ – کابل – پشاور، سازمان مالی مشترک ایجاد کنند. این توافق پس از نشست مشترک این کشورها در تاشکند به‌دست آمده‌است. طول این خط دو هزار کیلومتر گفته شده است.
به گزارش تلویزیون یک افغانستان، هرچند این طرح تا هنوز ازسوی حکومت افغانستان منظور نشده اما در صورت اجرای این طرح، این کشور سالانه از این بابت، ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر حق ترانزیت به‌ دست خواهد آورد و در کنار آن، ۳۰هزارفرصت شغلی نیز ایجاد خواهد شد.
آگاهان اقتصادی با استقبال از این طرح، می‌گویند که این خط راه آهن می‌تواند افغانستان را به چهار راه منطقه، به‌ویژه نقطه‌ی اتصال جنوب و مرکز آسیا بدل کند.
عبدالقدیر بهمن، رییس اتاق تجارت جهانی در افغانستان می‌گوید برگزاری نشست پنج کشور می‌تواند تضمینی برای پی‌گیری طرح ساخت این خط راه آهن باشد. به نظر او، ساخت راه آهن تازه، آرزوی دیرینه‌ی افغانستان را برآورده می‌کند.
صیام‌الدین پسرلی، آگاه امور اقتصادی نیز باور دارد که ساخت این خط راه آهن مبادلات بازرگانی کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی را گسترش می‌دهد. به نظر او ساخت این خط می‌تواند مبادلات بازرگانی افغانستان را تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
در کنار طرح این خط راه آهن، در حال حاضر ازبکستان امکان اجرای طرح‌های دیگر به شمول ایجاد خط راه آهن «مزار شریف- هرات» را نیز بررسی می‌کند.
حکومت افغانستان هم تلاش دارد تا این خط راه آهن از مسیر مزار شریف – هرات، به قندهار و سپس به پاکستان بگذرد؛ اما در نشست سران پنج کشور در تاشکند، مسیر مزار – کابل – پشاور تایید شد.