آزادی بیان برای ما خط سرخ است و آنرا قربانی صلح نمی‌کنیم

معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که حاضر نیستند آزادی بیان و رسانه‌های کشور را قربانی صلح کنند، زیرا این مسئله خط سرخ حکومت است.

نگاه نو_ محمد سرور دانش، امروز یک‌شنبه (۹جدی) در نشست معرفی اعضای جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت که دسترسی به اطلاعات مخصوصا برای مردم افغانستان که طعم تلخ استبداد را چیشیده اند، اهمیت ویژه دارد و نیاز است که چرخه اطلاعات در اختیار تمام مردم افغانستان باشد.

به باور او دسترسی به اطلاعات بستر مناسب برای رسانه‌ها و جامعه مدنی را ایجاد می‌کند و به این وسیله رسانه‌ها و جامعه مدنی می‌توانند از اعمال دولت نظارت کند.

آقای دانش افزود که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات از ضروریات اساسی زندگی هر کس است و تنها یک شعار نیست. او گفت:” در پرتو آزادی بیان می‌توان رفتار شخصی خود را درست تعیین کرد. هدف از آزادی بیان این است که انسان چگونه یک راه بهتر را برای زندگی خود اختیار کند. یکی از عناصر کلیدی آزادی بیان چرخش درست اطلاعات در جامعه است.”

معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات و آغاز به کار آن را خیلی مهم دانست و گفت که کار این کمیسیون برای تامین آزادی بیان و بهبود زندگی مردم افغانستان سرنوشت ساز است.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات هفت عضو از نهادهای مختلف دارد که شامل وزیراطلاعات و فرهنگ، نماینده جامعه مدنی، نماینده کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون دینی وزارت معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه، نماینده با صلاحیت از انجمن وکلای مدافع می‌باشد.

از سوی‌هم سید اکرام افضلی، رئیس پیشین و کنونی کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز گفت که در شرایط کنونی هیچ کس نمی‌تواند نیاز به دسترسی به اطلاعات را انکار و هم‌چنان هیچ حرکت نمی‌تواند حق دسترسی به اطلاعات را متوقف کند.

به گفته آقای افضلی مرجع اطلاع رسانی یک اداره باید قوی و پاسخ‌گو باشد تا بتواند مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار بدهد.

قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان که اخیرا تصویب و توشیح شده است به عنوان بهترین قانون شناخته شده و در یک ارزیابی با گرفتن ۱۳۹ امتیاز جایگاه خوبی را در سطح جهان گرفته است.

نظارت از روند دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی، بررسی شکایت‌ها، نظارت از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و مطالبه اسناد از مراجع مسئول، از مهم‎ترین وظایف کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان می‌باشد