آرای بیش از ۱۶۵۰محل در بیش از ۲۰ ولایت بازشماری خواهد شد

کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید آرای بیش از ۱۶۵۰ محل در بیش از ۲۰ ولایت بازشماری می‌شود.

نگاه نو_ محمد رضا فیاض سخنگوین این کمیسیون امروز به خبر گزاری گفت که این‌ها محلاتی اند که دستگاه‌های بایومیتریک درآن ناپدید شده یا شکایت‌های زیادی در آنجا ثبت شده و یاهم تفاوت آرای شمارشده در آن بسیار زیاد است.

آقای فیاض می‌گوید تا روز دوشنبه که پروسۀ بررسی شکایت‌ها ۹۵ فیصد تکمیل خواهد شد، امکان دارد محل‌های بیشتر برای بازشماری مشخص ساخته شوند.

او می‌افزاید که برخی تیم‌های انتخاباتی شکایت‌های خود را ازقبل نزد کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کرده اند.