آتش‌سوزی در تیمورشاهی بسیاری از دکانداران را زیانمند کرده است

نگاه نو_ فردوس فرامرز سخنگوی قوماندانی امنیۀ کابل صبح امروز به خبرگزاری گفت.

او افزود که دکان‌های پلاستیک فروشی آتش گرفته بود و این‌که، مأموران اطفائیه پس از چند ساعت به سختی آتش‌سوزی را خاموش کردند.

فرامرز گفت، در رویداد شب گذشته در کابل به کسی آسیب نرسیده است.

علت آتش‌سوزی و میزان خسارت هنوز روشن نیست.