اجرای اپرای سیمون بوکانگرا، اثر جوزپه وردی

سیمون بوکانگرا، اثر جوزپه وردی

 

 

وین، شهر هنر و موسیقی برتر، چندی پیش شاهد اجرای اپرای سیمون بوکانگرا، اثر جوزپه وردی، در سالن زیبای “کنسرت هاوس” در این شهر بود که سال ۲۰۱۳ یکصد سالگی فعالیت خود را جشن می گیرد. صدای باریتون را در این اپرا توماس همپتون اجرا می کند. او می گوید: “فکر می کنم ماهیت اغلب اپراهای وردی این چنین است: تکه تکه شدن بین موفقیت و مسئولیت اجتماعی از یکسو، و معمای درونی و تراژدی عمیق شخصی، از سوی دیگر.” صدای باس و باریتون مقابل در این اپرا، صدای ستایش برانگیز لوکا پیزا است.