درباره «نگاه نو»

رسانه‌ها بدون شک نقش مهمی در تحقق دموکراسی در جوامع ایفا می‌کنند؛ این مهم با ظهور رسانه‌های نوین و گسترش فضای مجازی با پیچیدگی‌های دو چندانی روبرو است که رسالت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

«نگاه‌ نو» وب‌سایتی تحلیلی و خبری است که با رویکردی مستقل و مردم‌محور فعالیت خود را با همین هدف آغاز کرده و تلاش دارد تا فرایند آگاه‌سازی جامعه، از ارتباطات سنتی و تک‌سویه، به سمت ارتباطی دوسویه و تعاملی با مردم حرکت کند. رسیدن به این اهداف بی‌تردید میسر نمی‌شود مگر با همراهی مردم و همه آن‌هایی که به دنبال روزهای بهتر برای جامعه و این سرزمین هستند؛ در این مسیر منتظر شنیدن صدای شما، دیدن تصاویر شما و خواندن نوشته‌های شما در بخش «نگاه مردم» هستیم. برای این کار می‌توانید از طریق ایمیل info[@]Negaahno[.]com و شبکه های اجتماعی نگاه نو اقدام نمایید و نوشته‌ها، تصاویر و صدای خود را برای ما بفرستید.

«نگاه نو» این اهداف را دنبال می‌کند:

• فعالیت در چارچوب قوانین کشور

• رویکردی تحلیلی به خبرها و رویدادهای روز

• شنیدن و انعکاس صدای مردم

• پرهیز از اغراق و تنش‌زایی در جامعه

• تحلیل وقایع با نگاهی به دور از جناح‌بندی‌ها و غرض‌ورزی‌های سیاسی

• بازنشر صادقانه و شفاف خبرها

• ارائه راهکارهای ممکن برای معضلات کشور و آسیب‌شناسی مشکلات جامعه

• حفظ صداقت‌ و امانت‌داری در بازنمایی رویدادها

 

About NegaahNo

NegaahNo is an analytical and news website that starts its activities with an independent and people-centered approach and tries to move the process of informing the community, from traditional and one-sided communications, to bilateral and interactive communication with people, in this way we are waiting to hear your  voice, see your pictures and read your writings in the “People’s View” section. To do this, you can take action through email and social networks and send us your posts, pictures and voices