موسوی: درک سیاست چین در افغانستان ساده نیس

سیدرسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران و‌ مدیرکل آسیای جنوبی این وزارت در دیدار با نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفته است که درک سیاست بیجینگ در این کشور ساده نیست.

موسوی روز پنج‌شنبه، ۱۲ دلو/بهمن با نشر پیامی در برگه ایکس از دیدارش با یوئه شیائو یونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان خبر داده است.

او افزوده است: «درک راهبرد و سیاست چین در افغانستان ساده نیست و نیازمند آگاهی از مولفه‌ها راهبرد جهانی چین و تطبیق منطقه‌ای آن راهبرد است.»

از سوی دیگر، شیائو یونگ نیز با نشر پیامی در صفحه ایکس از دیدارش با رسول موسوی و حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان خبر داده است.

نماینده ویژه چین در امور افغانستان تصریح کرده است که هر دو طرف آماده تقویت بیشتر اتحاد کشورهای همسایه افغانستان و همکاری هستند.

تهران و بیجینگ روابط نزدیکی با امارت اسلامی دارند.

به‌تازه‌گی، شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین اعتمادنامه بلال کریمی، سفیر امارت اسلامی آن کشور را پذیرفت.

این عمل‌کرد چین واکنش‌هایی را نیز در پی داشت.