نظر سنجی؛ ۵۱درصد فرانسوی‌ها دیگر به خدا باوری ندارند و بی‌توجهی به دین در فرانسه مدام رشد کرده

براساس نظر سنجی اخیر موسسه IFOP، قدیمی‌ترین موسسه نظرسنجی فرانسه و به‌سفارش انجمن روزنامه‌نگاران اطلاعات مذهبی، بیش‌از نیمی از فرانسوی‌ها، ۵۱درصدشان، به خدا باوری ندارند. در حالی‌که در سال ۲۰۱۱، ۱۰سال پیش ۴۴درصد به خدا باوری نداشتند. اما در سال ۱۹۴۷، در نظرسنجی همین موسسه، ۶۶ درصد فرانسوی‌ها به خدا باور داشتند.

هم‌اکنون بیش‌تر افراد معتقد به خدا در فرانسه، یعنی ۵۸درصدشان، بالای ۶۵ سال سن دارند (۵۸درصد) و پس‌از آن‌ها در میان فرانسوی‌ها، بیش‌‌از همه افراد بین ۱۸ تا ۳۴ سال (۴۸ درصد) به خدا باور دارند.

فرانسوی ها درخانواده کم‌تر و کمتر از دین صحبت می کنند؛ فقط ۳۸درصد- اما سال ۲۰۰۹ که این رقم ۵۸درصد بود.

۲۹درصد از فرانسوی‌ها با دوستان‌شان درباره دین گفت‌وگو می کنند. در حالی‌که در سال ۲۰۰۹، ۴۹درصد فرانسوی‌ها با دوستان‌شان در باره دین حرف می‌زدند./ بنابر گزارش عصر ایران

موسسه افکار عمومی فرانسه، IFOP، نخستین شرکت نظرسنجی و تحقیقات بازاریابی است که درسال ۱۹۳۸ در این کشور راه افتاد و این نظرسنجی را همین یک‌ماه پیش و با حضور ۱۰۲۸فرانسوی و به‌شکل آنلاین برگزار کرده.