یک کودک هفت ماهه از بیمارستان ولایت بامیان ربوده شد

پولیس بامیان تأیید می‌کند که یک کودک هفت ماهه از بیمارستان/شفاخانه ولایتی این ولایت ربوده شده است.

زبردست صافی، فرمانده پولیس بامیان روز جمعه، بیست‌وششم جدی/دی گفت، تصاویری که از دوربین‌های مداربسته در داخل شفاخانه به دست آمده است، نشان می‌دهد که این کودک توسط یک زن ربوده شده است.

او گفت که کار جدی برای بازداشت رباینده این کودک که تصاویرش به دست پولیس افتاده است، جریان دارد.

به گفته فرمانده پولیس بامیان، شفاخانه ولایتی با میان به نام‌ آغاخان مجهز با کمره‌های دوربین مداربسته و سیستم امنیتی پیش‌رفته است و هر مراجعه‌کننده بدون تکت رخصت نمی‌شود.

او گفت که کار برای بررسی احتمال غلفت وظیفه‌ای توسط مسوولان شفاخانه نیز جریان دارد.

گفته شده است که این رویداد دو روز پیش اتفاق افتاده است، اما زبردست صافی گفت که به پولیس از موضوع اختطاف این کودک چاشت روز پنج‌شنبه اطلاع داده شده است.

آن‌چنانی که فرمانده پولیس بامیان گفت، عامل اختطاف تاکنون بازداشت نشده است، اما تلاش پولیس برای بازداشت رباینده و نجات کودک هفت ماه جریان دارد.